I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 16395.
KRS 0000152803, REGON 016221987, NIP 5213104559
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-03-04 r.
[BMSiG-15978/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Towarzystwo Zakładów Chemicznych "Strem" SA sprawozdanie finansowe

Towarzystwo Zakładów Chemicznych "STREM" Spółki Akcyjnej zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki oraz o przedłożeniu akcjonariuszom Planu przekształcenia Spółki. Plan przekształcenia wraz z załącznikami został przedłożony dnia 19 marca 2020 r. w siedzibie Spółki: (informacja ukryta), 05-510 Konstancin-Jeziorna,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!