I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 16396.
KRS 0000048853, REGON 271555222, NIP 6310000517
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-28 r.
[BMSiG-15964/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Zakłady Tworzyw Sztucznych "Izo-Erg" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych "IZO-ERG" S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000048853 ("Spółka"), na podstawie art. 5 § 2 k.s.h. ogłasza o utracie przez "I Fundusz Mistral" S.A. z siedzibą w Warszawie oraz o osiągnięciu przez LERG S.A. z siedzibą w Pustkowie-Osiedlu pozycji dominującej w Spółce. Utrata i...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!