V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 16528.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 2288/16
[BMSiG-16038/2020]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 2288/16, toczy się postępowanie z wniosku Heleny Świdlickiej o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Gminie Brwinów, w obrębie Owczarnia, składającej się z projektowanej działki o numerze ewidencyjnym 26/21, o powierzchni 0,0614 ha, w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!