XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 138670.
KRS 0000142200, REGON 271060443, NIP 6470512083
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2002-12-12 r.
[RDF/192249/20/786]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Firma Handlowa "Tobi" sp.j. Sławomir Tobiczyk Halina Tobiczyk sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019