XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 138794.
KRS 0000438232, REGON 161491881, NIP 7543067986
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2012-10-31 r.
[RDF/192288/20/473]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Ppl sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

4.Wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019