XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 139012.
KRS 0000367220, REGON 121277914, NIP 6793044201
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-10-06 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7822/20/751]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Eko Elprom sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PRZEWÓZ nr domu 34 kod pocztowy 30-716 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MYŚLIWSKA nr domu 66 nr lokalu 123 kod pocztowy 30-718 poczta KRAKÓW kraj POLSKA