XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 139018.
KRS 0000077454, REGON 277714331, NIP 6462539216
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-15 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/1993/20/74]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza hurtowni odzieży i obuwia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.42.Z (Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia).

Liczba rekordów:
13 759

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAJĄC
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W RYBNKU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY Z DNIA 20.01.2020 SYGN. VI GC 548/17 O USTANOWIENIU KURATORA NA PODSTAWIE ART.69 §1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W SPRAWIE Z POWÓDZTWA SKARBU PAŃSTWA - STAROSTY RACIBORSKIEGO PRZECIWKO ENERGO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABRZU.
6.Data powołania kuratora20.01.2020