XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 139058.
KRS 0000477884, REGON 146897824, NIP 1132869238
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-20 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4872/20/143]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Gds Trans sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSAUCHUK
2.ImionaHENADZI Ikona RSS

WPISAĆ

3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSAUCHUK
2.ImionaDZMITRY Ikona RSS

3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSAUCHUK
2.ImionaHENADZI Ikona RSS

WPISAĆ

3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSAUCHUK
2.ImionaDZMITRY Ikona RSS

3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)