XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 139067.
KRS 0000563328, REGON 361789893, NIP 7272796413
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-06-17 r.
[RDF/192183/20/396]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Globitel Wholesale sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2020 DO 29.02.2020