Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 139590.
KRS 0000118854, REGON 000624166, NIP 5380002455
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-06-20 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4759/20/207]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółdzielnia "Żelbet" w likwidacji w Międzyrzecu Podlaskim sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Nazwa spółdzielniSPÓŁDZIELNIA "ŻELBET" W MIĘDZYRZECU PODLASKIM 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI UL.ADAMKI 4

WPISAĆ

3.Nazwa spółdzielniSPÓŁDZIELNIA "ŻELBET" W LIKWIDACJI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółdzielniOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoWASILUK
2.ImionaMIROSŁAW CZESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.NazwiskoLEWKO
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES DO SPRAW PRODUKCJI
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZOPIŃSKA
2.ImionaEWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEWKO
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 N.W.Z.CZ. Z DNIA 07.02.2020 R. O LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI. UCHWAŁA NR 1 N.W.Z.CZ. Z DNIA 25.02.2020 R. O LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI. ,
3.Sposób reprezentacji spółdzielni przez likwidatorówOŚWIADCZENIE WOLI ZA LIKWIDOWANĄ SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWOJE LIKWIDATORÓW

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZOPIŃSKA
2.ImionaEWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWASILUK
2.ImionaMIROSŁAW CZESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.