XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 139630.
KRS 0000319814, REGON 241086733, NIP 5482578911
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2008-12-18 r.
[RDF/192353/20/834]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Stowarzyszenie Tomiczek Team Cieszyn sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019