I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 16537.
KRS 0000210029, REGON 350016010, NIP 6791005467
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-21 r.
[BMSiG-16109/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
408 226

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza biur rachunkowych i doradztwa podatkowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 69.20.Z (Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe).

Liczba rekordów:
57 655

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 17.03.2020 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu firmy Biuro Rachunkowe Ursa - Major Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, wpisanej do KRS pod numerem 0000210029 i o otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili swoje wierzytelności pod adresem: Ursa - Major Sp....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!