I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 16538.
KRS 0000449290, REGON 302341925, NIP 7842489643
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-01-31 r.
[BMSiG-16159/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Deliciis sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator DELICIIS Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie (KRS 0000449290) zawiadamia o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji Spółki oraz wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!