I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 16550.
KRS 0000578089, REGON 362635040, NIP 6793116892
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-10-01 r.
[BMSiG-16075/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Airport Kraków Development SA sprawozdanie finansowe

Zarząd AIRPORT KRAKÓW DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: J. Marcika 14B, 30-443 Kraków, KRS 0000578089) zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 roku, o godzinie 1030, w Krakowie w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Szczepanik przy (informacja ukryta), z...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!