I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 16553.
KRS 0000526319, REGON 123202843, NIP 6793104386
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-10-07 r.
[BMSiG-16077/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Airport Kraków SA sprawozdanie finansowe

Zarząd AIRPORT KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: J. Marcika 14B, 31-443 Kraków; KRS nr 0000526319) zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 roku, o godzinie 1000, w Krakowie w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Szczepanik przy (informacja ukryta), z następującym...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!