I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 16555.
KRS 0000608311, REGON 146359392, NIP 5213639160
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-03-31 r.
[BMSiG-16142/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Finsano SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Finsano S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") po raz drugi zawiadamia jedynego akcjonariusza Spółki: Kredyt Inkaso S.A. o zamiarze połączenia się Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką KI Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Finsano Consumer Finance S.A. siedzibą w Warszawie, Kancelaria Forum S.A. z siedzibą w Warszawie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!