IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 16638.
KRS 0000674765, REGON 367104040, NIP 8513207319
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-04-21 r., sygnatura akt: SZ XIII Ns-Rej. KRS 15066/19/722
[BMSiG-16055/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza infobrokerów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 63.99.Z (Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana).

Liczba rekordów:
2 242

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego GRAFY YIAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674765. Ujawniony w Rejestrze adres siedziby to: ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku stwierdzenia, że wyżej wymieniony podmiot nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy wyda orzeczenie o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, a w dalszej kolejności zarządzi jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.