V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 16653.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, V WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: V Ns 1146/18
[BMSiG-16132/2020]

Przed Sądem Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod sygn. V Ns 1146/18 toczy się postępowanie z wniosku Enea Operator sp. z o.o. w Poznaniu przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu, o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyły w odniesieniu do nieruchomości zapisanej w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!