V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 16654.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, V WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: V Ns 1081/18
[BMSiG-16135/2020]

Przed Sądem Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod sygn. V Ns 1081/18, toczy się postępowanie z wniosku Enea Operator spółka z o.o. w Poznaniu o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści służebności przesyłu polegającej na prawie korzystania z trafostacji znajdującej się w budynku na os. Stare Żegrze 161, komory kesonowej...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.