V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 16654.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, V WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: V Ns 1081/18
[BMSiG-16135/2020]

Przed Sądem Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod sygn. V Ns 1081/18, toczy się postępowanie z wniosku Enea Operator spółka z o.o. w Poznaniu o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści służebności przesyłu polegającej na prawie korzystania z trafostacji znajdującej się w budynku na os. Stare Żegrze 161, komory kesonowej...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!