V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 16655.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GNs 10/19
[BMSiG-16131/2020]

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 10/19), toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu przy udziale Jana Kulczyka, Mariusza Kulczyka, Mateusza Kulczyka, o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez Jana Kulczyka, którego poręczycielami byli Mariusz Kulczyk, Mateusz Kulczyk...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!