V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 16656.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GNs 23/19
[BMSiG-16134/2020]

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 23/19), toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu przy udziale Piotra Przymus o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez Piotra Przymus (który to weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, Idea Getin Leasing S.A. ma prawo wypełnić na...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!