Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 16656.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GNs 23/19
[BMSiG-16134/2020]

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 23/19), toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu przy udziale Piotra Przymus o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez Piotra Przymus (który to weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, Idea Getin Leasing S.A. ma prawo wypełnić na...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!