Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 16657.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: IV GNs 9/19
[BMSiG-16157/2020]

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 9/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Jana Kulczyka i poręczonego przez Mariusza Kulczyka oraz Mateusza Kulczyka, w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!