XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 139809.
KRS 0000077644, REGON 250029406, NIP 6190009495
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2002-01-04 r.
[RDF/192210/20/990]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Gib" Meble Gandecki i Berski sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019