XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 139813.
KRS 0000267169, REGON 240508020, NIP 9542572720
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2006-11-07 r.
[RDF/192308/20/533]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Hansped" Transport i Spedycja A. Hanusiak sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019