XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 139832.
KRS 0000027067, REGON 070446313, NIP 5470295107
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2001-07-13 r.
[RDF/192195/20/134]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Pphu Pestanpol Stanisław Dunat, Paweł Piecuch sp.j." sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019