XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 139877.
KRS 0000801540, REGON 383080143, NIP 8943140693
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2019-09-02 r.
[RDF/192507/20/156]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: LS Projekt Pracownia Architektoniczna sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 02.09.2019 DO 31.12.2019