XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 139883.
KRS 0000693966, REGON 368277191, NIP 7010715454
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-09-11 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18357/20/292]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Mde sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki09.12.2019 R., REP. A NR 3864/2019, NOTARIUSZ DOROTA WÓJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, ZMIANA: § 3 UST. 1 25.02.2020 R., REP. A NR 532/2020, NOTARIUSZ DOROTA WÓJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, ZMIANA: § 11 UST. 2

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA
2.ImionaELIZA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA BARAN

WYKREŚLIĆ

5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE

WPISAĆ

5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. WSPÓLNIKIEM REPREZENTUJĄCYM SPÓŁKĘ MDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LEGIONOWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI DAMIAN KRZYSZTOF BARAN-PREZES ZARZĄDU, ELIZA WOJCIECHOWSKA-WICEPREZES ZARZĄDU.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. WSPÓLNIKIEM REPREZENTUJĄCYM SPÓŁKĘ MDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LEGIONOWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI DAMIAN KRZYSZTOF BARAN-PREZES ZARZĄDU, ELIZA WOJCIECHOWSKA-BARAN - WICEPREZES ZARZĄDU.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

WPISAĆ

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH