XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 140013.
KRS 0000772809, REGON 382614602, NIP 5732909706
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-02-19 r.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1882/20/251]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
412 990

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
537 083

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.03.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. BÓR nr domu 55A kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 18/20 nr lokalu 15 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki26.02.2020 R. ZMIENIONO § 2, § 4, § 5, § 6.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGÓRSKI
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2450,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCIEŚLIK
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ