XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 140082.
KRS 0000748222, REGON 381266955, NIP 5213839545
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-09-10 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15206/20/972]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Elektrownia PV 21 sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPIĘTA
2.ImionaPRZEMYSŁAW WACŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3450,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSĘK
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3450,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHARASZKIEWICZ
2.ImionaJAKUB PLACYD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2100,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaL77 INVESTMENTS LTD
5.Udziały posiadane przez wspólnika69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.450 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTS CAPITAL FUND LTD
5.Udziały posiadane przez wspólnika69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.450 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJCF INVESTMENTS LTD
5.Udziały posiadane przez wspólnika42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE