Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 140310.
KRS 0000209593, REGON 750000798, NIP 8381741771
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-08 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18804/20/989]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Nvt sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.12.2019R., REP. A NR 7035/2019, NOTARIUSZ HANNA ZBRZEŻNA-CĄKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6, § 8, § 22

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCIECHANOWSKI
2.ImionaJAROSŁAW RYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika759 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.900,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika824 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.400,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMACIĄG
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika441 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.100,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDEVELOTEAM INVESTMENT LIMITED
5.Udziały posiadane przez wspólnika2875 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 287.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSEEDILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON145858390
4.Numer KRS0000400631 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego230000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego575000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTOCZYSKI
2.ImionaMAREK ARTUR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCIECHANOWSKI
2.ImionaJAROSŁAW RYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

WYKREŚLIĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMACIĄG
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMROZIEWICZ
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE