XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 140422.
KRS 0000440471, REGON 243087895, NIP 6312647401
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2012-11-26 r.
[RDF/192197/20/182]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Rajauto Center Spółka z Graniczoną Odpowiedzialnością" w upadłości sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.03.2020 okres OD 22.07.2019 DO 31.12.2019