XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 140571.
KRS 0000773505, REGON 382647270, NIP 9581699117
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-02-22 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4128/20/237]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 485

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie pomorskim.

Liczba rekordów:
322 656

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.03.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki10.02.2020 R., NOTARIUSZ ANNA TARASIUK, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA TARASIUK W GDYNI, UL. ARMII KRAJOWEJ 28/8, ZMIANA PAR. 7 UST. 1 I 2 STATUTU, REP. "A" NR 3443/2020.

Rubryka 7. Dane jedynego akcjonariusza

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBETELGEZA VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON366573904
4.Numer KRS0000663676 Ikona RSS
5.Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego3292033,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji2000000

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji32920330

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego200000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego3292033,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiB
2.Liczba akcji w danej serii30920330
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPIOTRZKOWSKI
2.ImionaKRZYSZTOF ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia oraz informacje o uchwalePOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 PAR. 1 PKT 1) KSH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W ZAMIAN ZA NOWOEMITOWANE AKCJE SERII B, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA ALTERNATIVE SOLUTION ASI SA ORAZ BETELGEZA VENTURE CAPITAL SP. Z O.O. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 01/02/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALTERNATIVE SOLUTION ASI SA Z DNIA 10 LUTEGO 2020 R. ORAZ UCHWAŁY NR 01/02/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BETELGEZA VENTURE CAPITAL SP. Z O.O. Z DNIA 10 LUTEGO 2020 R.