Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 140578.
KRS 0000103036, REGON 290824489, NIP 6561598989
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-05 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/12427/19/30]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Effector" SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki05.12.2019R. REP. A 7799/2019, NOTARIUSZ JANUSZ PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH UL. PIOTRKOWSKA 29 - ZMIANA: § 4 UST 1, § 5, § 6, § 7.

Rubryka 7. Dane jedynego akcjonariusza

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCIESEK
2.ImionaLESZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego314000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1314000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji314000

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji1314000

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego314000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego1314000,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiSERIA B
2.Liczba akcji w danej serii1000000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE