XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 140585.
KRS 0000371015, REGON 278091412, NIP 6452307361
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2010-11-25 r.
[RDF/192193/20/690]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Invico SA w upadłości sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019