XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 140595.
KRS 0000049554, REGON 012018479, NIP 1130018588
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-09 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7214/20/626]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Solaris Optics" SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Adres poczty elektronicznejINFO@SOLARISOPTICS.COM.PL

WPISAĆ

3.Adres poczty elektronicznejINFO@SOLARISOPTICS.EU

WYKREŚLIĆ

4.Adres strony internetowejWWW.SOLARISOPTICS.COM. PL

WPISAĆ

4.Adres strony internetowejWWW. SOLARISOPTICS.EU

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki23.10.2019 R., REP. A NR 1732/2019, NOTARIUSZ JOANNA BESTYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 UST.1 ORAZ § 6 UST.3.

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego6000000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji60000

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji30000

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego6000000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego3000000,00 ZŁ