XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Pozycja 140599.
KRS 0000061825, REGON 272218142, NIP 6530008739
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-14 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/17098/19/629]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Skarbiec" w upadłości sprawozdanie finansowe

W dniu 17 marca 2020 r. dokonano wpisu nr 36 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Kurator piątego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!