XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 140617.
KRS 0000057453, REGON 273222111, NIP 6422163064
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-29 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/912/20/34]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum" sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Nazwa spółdzielniSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"

WPISAĆ

3.Nazwa spółdzielniSPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI LOKALI "CENTRUM"

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni08.05.2019 R., 09.05.2019 R. - ZMIENIONO: §1 STATUTU