XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 140632.
KRS 0000370928, REGON 121394910, NIP 6762432267
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-11-22 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9043/20/128]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza sklepów odzieżowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.71.Z (Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
36 321

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza taksówkarzy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 49.32.Z (Działalność taksówek osobowych).

Liczba rekordów:
54 310

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.03.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 121394910 NIP 6762432267
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica LORETAŃSKA nr domu 11 kod pocztowy 31-114 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu22.10.2010 R.

2

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu15.11.2012R. - ZMIENIONO PARAGRAFY 1, 6, 7 ORAZ PARAGRAF 12 UST. 4 I 5 STATUTU FUNDACJI.

3

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu28.02.2020 R., ZMIENIONO § 1 UST. 2, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12 UST. 5, § 13 UST. 1, § 16 STATUTU DODANO § 1 UST. 3, § 11 PKT 6, § 20, § 21 STATUTU USUNIĘTO § 13 UST. 4 STATUTU

Rubryka 5.

WPISAĆ

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

WPISAĆ

1.Nazwa organuPREZYDENT MIASTA KRAKOWA, MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoKACZMARCZYK
2.ImionaJOLANTA RENATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

2

1.NazwiskoTOKARZ
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

3

1.NazwiskoMARSZAŁKOWSKI
2.ImionaGRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy17 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy11 PRODUKCJA NAPOJÓW

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT

Rubryka 3. Cel działania organizacji

WPISAĆ

1.Cel działania organizacjiCELAMI FUNDACJI SĄ: 1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY ORAZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ZDROWOTNEJ LUB ŻYCIOWEJ, W TYM WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA, A TAKŻE WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI ORAZ PODMIOTAMI UDZIELAJĄCYMI TAKIEJ POMOCY, 2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 3. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 8 STATUTU FUNDACJI.