Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 17293.
KRS 0000314470, REGON 016115446, NIP 5213038242
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-10-01 r.
[BMSiG-16873/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Nc2 Europejskie Centrum Inwestycyjne Eci SA S.K.A. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Zgodnie z art. 465 § 1 KSH likwidator Spółki "NC2 Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI Spółka Akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna w likwidacji" z siedzibą w Warszawie (02-674), przy (informacja ukryta), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000314470, zawiadamia, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!