I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 17303.
KRS 0000392079, REGON 142994341, NIP 1132839527
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-07-25 r.
Pozycja 17303.
KRS 0000388573, REGON 142723346, NIP 7010271218
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-06-08 r.
[BMSiG-16913/2020]

ZMIANA NR 1DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE(w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych)Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU(dalej jako "Plan Połączenia") uzgodniona w Warszawie w dniu 20 marca 2020 roku pomiędzy: 1) Ka-Ma-Ga Joint Venture Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!