V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 17400.
SĄD REJONOWY W KOŚCIANIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 719/18
[BMSiG-16822/2020]

W Sądzie Rejonowym w Kościanie, I Wydział Cywilny, pod sygn. I Ns 719/18 z wniosku Wojciecha Meyzy i Henryki Meyzy toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej, położonej w Kokorzynie, nr działki 47, powierzchnia 2.28.00 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!