V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 17402.
SĄD REJONOWY W TARNOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1336/19
[BMSiG-16844/2020]

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie toczy się pod sygn. akt I Ns 1336/19 sprawa z wniosku Wandy Zegar przy uczestnictwie Zofii Martynowskiej i Marcina Werchoń o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawczyni Wandy Zegar prawa własności nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 623, 624, 625, o powierzchni 0,48 ha, położonej w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!