XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 145154.
KRS 0000095208, REGON 072751718, NIP 5471959294
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2002-02-26 r.
[RDF/192804/20/807]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Apteka "Słoneczna" mgr Anna Przybyła sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

5.Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019