XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 145312.
KRS 0000477709, REGON 122948888, NIP 9442245358
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2013-09-20 r.
[RDF/192786/20/186]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Ntb Inwestycje sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 20.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019