XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 145873.
KRS 0000617328, REGON 364426004, NIP 8992790356
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-05-10 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7909/20/17]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polski Fundusz Inwestycji II sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 1 nr lokalu 10 kod pocztowy 53-329 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO nr domu 7 nr lokalu 64 kod pocztowy 00-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.12.2019R., NOTARIUSZ MARTA JÓZEFINA PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 13170/2019, ZMIANA: § 2, § 3, § 5.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZAPIEL
2.ImionaWOJCIECH GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika180 (STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁASKAWSKI
2.ImionaMARCIN ŁUKASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBENDYKOWSKI
2.ImionaPIOTR ADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZAPIEL
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika120 (STO DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

WPISAĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI