XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 146106.
KRS 0000545352, REGON 360895512, NIP 6342836259
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-02-27 r.
[RDF/192751/20/471]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Stowarzyszenie Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 20.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019