XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 146135.
KRS 0000758613, REGON 381844903, NIP 6423214674
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2018-11-20 r.
[RDF/192712/20/586]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fundacja Roland Events Foundation sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019