XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 160274.
KRS 0000045108, REGON 008107186, NIP 1181380158
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2001-09-20 r.
[RDF/193844/20/10]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Cezex sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.03.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019