XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 189448.
KRS 0000005593, REGON 932625974, NIP 8971654381
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2001-04-17 r.
[RDF/196540/20/742]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kancelaria Prawna "Certus" D. Bielski sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.04.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 08.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019