XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 189690.
KRS 0000698277, REGON 368472136, NIP 7010723956
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2017-10-05 r.
[RDF/196334/20/580]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: P2P Capitalia sp. z o.o. S.K.A. sprawozdanie finansowe

W dniu 7 kwietnia 2020 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!